EU -> Projekt: Pořízení malého plně krytovaného CNC stroje do malé firmy.