Balady a romance – Rock for Portimo

Balady a romance – Rock for Portimo

Místo konání: Nové Město na Moravě
Organizátor: Portimo, o.p.s.
Termín konání: 8. 12. 2019

V neděli 8. prosince 2019 se v novoměstském kulturním domě rozezněl Smyčcový orchestr
N. Kyjovského při Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem, tentokrát
v netradičním spojení s rockovou formací. Výtěžek zcela vyprodaného koncertu byl věnován
neziskové organizaci Portimo, o.p.s. Celkový zisk ve výši 85 387 Kč podpořil sociální službu
Osobní asistence.

Adventní koncert s benefičním charakterem dirigovala a zajišťovala ve spolupráci s Portimo,
o.p.s. umělecká vedoucí orchestru Mgr. Lenka Macháčková z Bystřice nad Pernštejnem.
Koncert navštívilo 540 lidí všech věkových skupin. Velký sál kulturního domu v Novém Městě
na Moravě byl zcela zaplněn. Diváci s nadšením a údivem sledovali nevšední vystoupení
a propojení smyčcových nástrojů a rockové kapely. V tento večer zazněly české i světové
rockové písně a balady, nechyběly ani vánoční písně a koledy. K nezapomenutelné
atmosféře přispěla i světelná show a speciální efekty – ohňové i sněhové.

Úsilí 37 lidí z orchestru, kapely a techniků, spolu se 16 zaměstnanci a dobrovolníky
neziskové organizace Portimo, o.p.s. druhou adventní neděli nevyznělo naprázdno. Lidé si
z koncertu odnášeli nezapomenutelný zážitek, který byl navíc umocněn dobrým skutkem.
Upřímné poděkování patří generálnímu partneru celé akce – firmě PLASTPOL z Nové Vsi
u Nového Města na Moravě, dále Městu Bystřice nad Pernštejnem a firmám MEGA TEC
a WERA WERK.