Monthly Archives - Květen 2024

Milá malá návštěva na Plastpolu

Rozzářená očka a opravdu hodně zvědavosti. Plastpol se zaplnil dětmi!

Ve středu 15. května k nám zavítala školka. To bylo veselí. Děti a paní učitelky přivítal v areálu firmy pan Ludvík Polnický. Otevřel jim dveře, pozval je dál a popovídal si s nimi o fungování Plastpolu i o historii firmy. Pak se šly děti podívat přímo do výroby. Držely se paní učitelek, divily se velkým prostorám, obdivovaly obrovské stroje. Dívaly se na CNC soustruhy a frézy, prošly kolem CNC dřevoobráběcích center i laserů. Děti si mohly vyzkoušet ochranné pracovní pomůcky a sáhnout si na různé typy materiálů, se kterými firma Plastpol pracuje. Dál se školka podívala, jak vzniká řezivo z kmene stromu, a zjistila, kde se skladuje kulatina. Nechyběla ani návštěva malého Plastpol ZOO. Děti si pohrály u oveček a pak si rozbalily svačinky. Všem bylo dobře. Při odchodu dostal každý návštěvník malou upomínku - podtácek s firemním logem páleným na našem laseru.
Těšíme se na vás zase někdy příště.