CAD/CAM práce

SolidWorks

Nabízíme modelování ve 2D i 3D prostředí dle Vašeho dostupného formátu s případnou tvorbou výkresové dokumentace. Nejčastější formáty, ve kterých pracujeme jsou .stp, .igs a .dxf.


SolidCAM

V prostředí SolidCAM máme možnost vytvářet obráběcí operace od 2-osých ( obvody, kapsy, vrtání ), přes 3-osé ( vytváření drah dle nastavených parametrů s obráběním ve 3 osách zároveň ), 4 a 5-osé indexované až po souvislé řízené, kde fréza kopíruje tvar modelu vybrané geometrie. Tyto operace nám dávají různé varianty výroby i u tvarově nejsložitějších dílů. Kontrola drah prováděna v reálných podmínkách i se simulací stroje ( možnost jednodušších simulací jen s navoleným držákem nástroje ).

solidworks