Monthly Archives - Leden 2020

Interní seminář pracovníků společnosti Plastpol

Naše celá firma se zúčastnila celodenního semináře na téma: “Jak dosáhnout výsledku jako tým a nezbláznit se z toho”. Jeden z účastníků si dovolil shrnout poznatky v následujícím dopise :
  Dne 16.2.2018 jsem se jako host zúčastnil firemního školení firmy Plastpol, s.r.o. Tématem školení byl pracovní tým, jeho vedení a způsoby řešení problémů v týmu. Lektor byl příjemný, pro lepší pochopení teorie používal často příklady pracovní i ze života. Vnímal náladu ve školeném týmu a dokázal jí přizpůsobit probíraná témata. Mě toto školení oslovilo v několika bodech: Pochopil jsem, jak velice důležité je zvolit správnou vizi a podobu produktu. S nimi se musí ztotožnit všichni pracovníci firmy. Potom je důležité, aby každý věděl, co má dělat a co má dělat ten druhý. To je základ úspěchu. Proto je zcela legální tlak majitele firmy na výsledný produkt firmy, který má hodnotu jen v rukou spokojeného zákazníka – sledování produkce a hodnocení jednotlivých zakázek a následně zaměstnanců, jak který pracovník potřebné výsledky své práce naplňuje. Není to žádná restrikce vůči pracovníkům, ale důležitá informace nejen pro majitele, ale pro každého z nich. A pokud se ztotožnil s vizí a výslednou podobou produktu, povede to ke zlepšení jak motivace pracovníka, tak ke zlepšení hospodaření a výsledků firmy, následně i odpovídajícího hodnocení zaměstnance. Zaznělo tam ještě noho zajímavých, a pro mě nových myšlenek. Ale o všem psát nemohu. Zpočátku školení jsem měl dojem, že je trochu nadčasové. Na jeho konci jsem si uvědomil, že toto je cesta k tomu, jak mít před konkurenčními firmami výhodu. Stroj se dá koupit, hala se dá postavit, ale správně fungující a motivovaný tým, to je mnohdy rozhodujícím článkem mezi dobrou a špatnou firmou. A to je cesta, kterou bych se i já, ředitel jedné firmy, rád vydal. Ing. Vladimír Jindra