Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Plastpol s.r.o., se sídlem Nová Ves u Nového Města na Moravě 151, ič: 26950171, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47546 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).
Potvrzením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží
Zboží lze objednávat prioritně pomocí webového rozhraní internetových stránek – nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.
Každá taková objednávka musí obsahovat:

  • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt)
  • způsob platby za výrobky
  • objednávané výrobky určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku.

Po zadání objednávky (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo budete o přijetí objednávky informováni telefonicky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
Kupující musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
Číslo objednávky obdrží kupující v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

  • kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky
  • v případě opakovaného nevyzvednutí zásilky (při dodání přepravní službou) se považuje objednávka za stornovanou ze strany kupujícího. O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat kupujícího na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží
Cena dopravy je závislá na množství a váze odebraného zboží.

Kupující se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží.

Doručení výrobků
Zboží je doručováno prostřednictvím  přepravních služeb uvedených na stránce „doručování zboží“ na těchto stránkách.

Částka za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je již zahrnuta v objednávce.

Dodací lhůta je cca 14 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce a nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.

Záruka, reklamace
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České Republiky.
Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce reklamační podmínky.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území
České Republiky.